Pont de Galba (Font-rabiosa)

Situació

Pont medieval sobre el riu Galba, amb algunes modificacions del segle XVII, per sobre del qual passava l’antiga Via Redensis que unia Carcassona amb Llívia.

ECSA - A. Bonnery

Aquest pont es troba uns centenars de metres al sud del pont de Riutort (Puigbalador), sobre el riu de Galba, a poca distància de la seva desembocadura al pantà de Puigbalador.

Mapa: IGN-2249. Situació: Lat. 42° 38′28″ N - Long. 2° 5′44′ E.

S’hi arriba a peu, a partir de l’encreuament de la carretera D-118, que travessa el Capcir de sud a nord, amb la carretera D-32b que es dirigeix a Font-rabiosa. (AB)

Història

D’aquest pont no s’han localitzat referències documentals d’època medieval, però per la seva situació geogràfica dins el territori del Capcir, per damunt d’aquest pont, que travessa el riu de Galba, passava l’antiga via Redensis que unia Carcassona amb Llívia. (MLIR)

Pont

El pont consta d’un sol ull, amb un arc de mig punt, i presenta característiques arquitectòniques similars a les del pont de Riutort. L’amplada de la calçada fa dos metres, mentre que l’obertura de l’arcada és de 5,50 m a la base per 4,50 d’alçària.

En aquest pont, com en el de Riutort, es poden observar clarament tot un seguit d’arranjaments d’època tardana. Els estreps o muntants del pont eren encerclats per uns murs construïts amb un parament tosc, els quals avui dia es troben parcialment arruïnats. A la part superior de l’arc que forma el pont, hom hi observa, a banda i banda, dos grans carreus de pedra, a manera de permòdols, que sobresurten del mur; en la cara superior tenen una ranura de 25 cm d’amplària i 10 de fondària. Aquests dos carreus de pedra o permòdols es col·locaren per a evitar el vinclament de la bigueta i els taulons que recolzaven sobre els murs laterals de la calçada, en cada banda del pont. Aquest dispositiu, completat amb unes baranes de fusta, era destinat, com en el cas del pont de Riutort, a facilitar el pas dels vehicles amb tota seguretat.

La data de realització d’aquests arranjaments en la calçada, com la del reforçament de l’arc del pont, correspondria a la darreria del segle XVII, com també ocorregué al pont de Riutort, a fi que poguessin passar sense perill les tropes que es dirigien vers Montlluís, on s’havia projectat construir una ciutadella després de l’annexió de l’Alta Cerdanya i el Capcir a França arran del tractat dels Pirineus. (AB)