Sant Andreu del Pujol del Racó o de Mosoll (la Coma i la Pedra)

Situació

Aspecte que ofereix, des de l’interior, el mur frontal de l’església, actualment enrunada.

L. Prat

Al costat de tramuntana del terme de la Coma i la Pedra, enmig dels rius Mosoll i Ribereta, amagada dins l’abundant vegetació, hom troba l’església de Sant Andreu de la Coma o del Mosoll o del Pujol del Racó, nom, aquest últim, que li dona el mas que hi ha més a tramuntana tot remuntant la vall de la Ribereta.

Mapa: 292M781. Situació: 31TCG903632.

Quan de la carretera que va de Sant Llorenç a la Coma hom ha recorregut 5,600 km, cal agafar una pista...