Sant Donat (Granyanella)

La capella de Sant Donat, situada al nord del poble de Granyanella, fora del seu clos, és coneguda a través de la documentació tardana. No obstant això, ja devia existir en època romànica. Des del 1353 tenim notícies directes d’aquesta església. Aquell any, Tomàs Peregrí de Cervera vengué a Ramon Gasol unes vinyes i una devesa que tenia a Granyanella, prop de la “casa de Sent Donat lo Vell”.