Sant Pau de Tordera (Granyanella)

Poques són les notícies que es disposen sobre aquesta església sufragània de Sant Pere de la Curullada. Sembla que tingué uns orígens paral·lels als del castell de Tordera. És possible que durant els segles XIV i XV el temple entrés en decadència i s’enrunés o estigués en mal estat, perquè quan el bisbe Lluís Sanç de Solsona féu una visita pastoral el 1598 a Tordera manà que s’hi construís una capella. El 1771 hi féu una fundació de misses fra Josep de Vilallonga, gran prior de Catalunya.

L’actual edifici presenta una estructura del segle XVII i no conserva res d’època romànica.