Sant Estève de Rebolhet

L’església parroquial de Sant Estève és situada a la part més alta de la vila de Rebolhet, la qual es troba enlairada a l’esquerra del curs superior de l’Adasig. Una de les primeres mencions documentals del lloc de Rebolhet i de la seva església —que centra la vila— data de l’any 1188, quan Hug de Somià, en professar a la comanda templera del Masdéu (Rosselló), li donà, entre d’altres béns, la seva honor de la villa Reboleti, conjuntament amb l’església de Sant Estève; gràcies a aquesta cessió, els templers del Masdéu esdevingueren senyors de tot aquest territori.

No ha estat localitzada cap més referència d’aquesta església fins ja ben entrada l’època moderna; així hom sap, per una notícia datada l’any 1686, que existí un plet interposat per Lluís Adroit, rector de Puèg-laurènç, contra Andreu Pellisser, rector de Rebolhet, a causa de les dècimes que havien de percebre de la parròquia de Sant Estève.

Avui dia l’església de Sant Estève no presenta vestigis de l’església romànica (malgrat tenir un absis semicircular), car fou totalment reformada al segle XVIII.