Sant Gabriel de Grions (Sant Feliu de Buixalleu)

El poble de Grions formava part del terme jurisdiccional del castell de Montsoriu, i des del segle XIII passà a formar part de la batllia de n’Orri, dins el vescomtat i els dominis que tenia la família dels Cabrera. El monestir de Sant Salvador de Breda tenia possessions l’any 1185 dins la demarcació del terme de Grions, que l’any 1246 serien confirmades pel papa Innocenci IV, com també ho féu respecte als privilegis del monestir.

L’església parroquial del terme de Grions es troba sota l’advocació de sant Gabriel, i és una de les comptades i potser l’única església medieval catalana dedicada al sant arcàngel. L’any 1279 és esmentada com a “ecclesia de Geronibus”, i com a Sancti Gabrielis de Grionibus al segle XIV en l’arxiu catedralici.