Sant Grau (Campdevànol)

La capella de Sant Grau apareix esmentada per primer cop l’any 1366. Si bé és probable que existís de molt abans, ja que entre els pergamins del mas Molinou d’Armàncies surt esmentat des del 1280 el topònim coll de Sant Grau com a límit de possessions. Aquesta capella havia estat filial de Sant Martí d’Armàncies.