Sant Joan de Lloret

El lloc de Loredo o Laureto és esmentat des del 966, quan en ésser donat a Ripoll, foren descrits els límits del territori de Tossa. El seu terme fou segregat l’any 1002 del de Maçanet i cedit a la família vescomtal que el va infeudar als Montseny - Agudes.

L’església de Sant Joan fou construïda a mitjan segle XI per Odó de Montseny, que va encarregar-se també de la construcció del castell dins el qual era situada. Aquest castell no és altre que el castell de Sant Joan (que rebé el seu nom per l’advocació que tenia la seva capella) o de Lloret, nom amb el que és més conegut.

L’any 1079 la...