Sant Joan del Consell (la Pobla de Mafumet)

L’antiga església parroquial de Sant Joan del Consell, també dita de Lledó, avui desapareguda, era situada al terme de la quadra del Vilar del Baró. Aquesta església, juntament amb la del Codony, eren les dues parròquies que existien en aquella contrada a mitjan segle XII, ja que figuren esmentades en la butlla que el papa Anastasi IV atorgà a l’església de Tarragona el 1154; concretament, en el text de la butlla, l’església que tractem figura esmentada com a ecclesiam Sancti Iohannis de Concilio.

De ben segur, així com l’església de Sant Pere del Codony eclesiàsticament tingué jurisdicció sobre les poblacions situades al marge esquerre del riu Francolí, la de Sant Joan de Consell en tingué sobre les viles de la riba dreta, que eren la Pobla de Mafumet, la Camarería, la quadra del Vilar del Baró i la quadra de Recasens. Tanmateix, molt aviat la parròquia de Sant Joan de Consell fou suprimida i convertida en sufragània de la del Codony, car ja no s’esmenta entre les parròquies confirmades a l’església de Tarragona que figuren en la butlla del papa Celestí III del 1194.

Segons alguns autors, la primitiva església de Sant Joan de la Pobla de Mafumet, bastida al segle XIV, és aproximadament la continuació de la de Sant Joan del Consell. Procedent d’aquesta església, es conserva al Museu Diocesà de Tarragona una imatge que data de l’inici de l’època gòtica coneguda com la Marededeu de Lledó.