Sant Jordi d’Atsat

Situació

Els vestigis de l’antiga església de Sant Jordi són situats sobre una petita plataforma de 170 m que domina a plom la riba de l’Aude al seu pas per les estretes gorges dites de Sant Jordi, al sector sud del terme municipal d’Atsat.

Mapa: IGN-2248. Situació: Lat. 42° 47′ 12″ N - Long. 2° 13′ 20″ E.

Hom arriba a les gorges de Sant Jordi, partint d’Atsat, per la carretera D-118 en direcció sud després d’haver fet un recorregut d’un quilòmetre aproximadament.

Història

L’única menció documental d’aquesta església es troba en una escriptura de l’any 908 en què es diu que aquesta església depenia de l’abadia de Sant Jacme de Jocó, al País de Salt. Tanmateix, alguns autors creuen que aquesta escriptura, atorgada a la mencionada abadia pel rei Carles el Simple i per la qual li confirmava els seus béns, és una falsificació confegida pel citat monestir al segle XIII o XIV, per tal de defensar els seus privilegis i propietats.

Església

De l’església de Sant Jordi, només en resta un fragment del mur absidal, i alguns vestigis que posen en evidència que era un edifici d’una sola nau, de 10 m de llarg per 4,5 m d’ample, capçada a llevant per un absis semicircular. No queden vestigis de les finestres ni de la porta, que possiblement s’obria en la façana sud o en l’oest.

El fragment de mur conservat presenta un aparell de carreuó ben ordenat, que palesa una construcció tardana dins el segle XII o potser posterior, cap a la fi de l’època romànica.

Al voltant de les ruïnes de l’església es conserven vestigis de construccions que poden correspondre a les estructures d’un nucli poblacional d’ocupació efímera per la seva posició topogràfica, o bé a estructures d’una petita comunitat vinculada a l’església. (DB)

Bibliografia

  • Cauneille, 1899, núm. 10, pàg. 67
  • Raynaud, 1989, núm. 89, pàgs. 33-40