Sant Sadurnin d’Atsat

El poble d’Atsat és situat a la riba dreta de la vall de l’Aude, a l’extrem de ponent de la comarca de la Fenolleda. L’esment documental més antic d’aquest lloc data de l’any 954, quan en una butlla de confirmació de béns del papa Agapit II cedida en favor del monestir de Sant Martin de Les consta que aquest cenobi posseïa algunes peces de terra i vinyes a Adesate. Existeix una primera referència de la seva església parroquial, situada al nucli antic de la població, l’any 1119, en una butlla del papa Gelasi II per la qual confirmava les propietats del monestir de Santa Maria de la Grassa; entre les possessions citades es menciona l’església de Sant Sadurnin d’Atsat.

Tot i que no es disposa d’altres referències documentals d’aquesta església durant l’edat mitjana, és indubtable el seu origen romànic, malgrat que l’edifici actual correspon a una construcció del segle XVII; fou durant aquesta darrera centúria que la primitiva església fou totalment refeta en un estil barroc. Conserva encara d’aquesta època interessants retaules.