Sant Martí de Caselles (Organyà)

La capella de Sant Martí, unida al mas de les Caselles, és situada al terme d’Organyà. En el Spill… del vescomtat de Castellbò, el mas de les Cazelles, habitat per Pere de les Cazelles, s’incloïa a la batllia de Nargó, en el quarter d’Organyà. L’any 1860 és documentada dins del terme d’Organyà la masia de les Caselles, on, es diu, passà la nit el comte d’Espanya abans de ser assassinat.

L’any 1071 hi ha documentada la donació d’un alou, amb les seves cases i terres, situat “in valle Kapudensi, in apendicio Sancte Marie Organiensi sive in apendicio Sancti Martini de Kastes…”. Les afrontacions...