Sant Pere de Tapioles (Guissona)

L’església de Sant Pere fou erigida prop del nucli de població de Tapioles, a ponent de la vila de Guissona. L’indret servà sempre la dependència amb la propera Guissona, tal com s’especifica en la donació comtal a la catedral d’Urgell amb motiu de la seva consagració el 1040.

La primera referència a l’església és de l’any 1094, en una afrontado d’una vinya. L’any 1097 s’esmenta el camí que va de Tapioles a Sant Pere, església que potser es trobava una mica separada del llogarret.

La consagració de l’església de Santa Maria de Guissona, efectuada el 15 de setembre de 1098, fa referència a la vinculació eclesiàstica de Sant Pere de Tapioles a la canònica, que no fou alterada posteriorment. En una donació d’una peça de terra del terme de Tapioles de l’any 1304, es consigna el lloc de Sanctum Petrum lo Veyl, senyal que existia o que s’hi havia construït una nova església, que podria correspondre a l’actual capella de Sant Macari.