Sant Salvador de Canomals (Bompàs)

Aquesta església es trobava en l’actual indret del mas de Sant Salvador. A la vora de la riba dreta de la Tet, a prop del gual per on la via Domitiana travessava el riu, hi havia el vilatge de Canomals (villa Canavals, 1031; Canomals, 1162), que tenia una església dedicada a sant Salvador. El 1139 ja es documenta l’església de “Sanctus Salvator de Canamals, in loco Calcada”, és a dir, en el lloc de “la Calçada”, apel·lació usual de les vies romanes, construïdes a base de pedres i calç. Al segle XIII, Canomals esdevingué una granja del monestir cistercenc de Santa Maria de Fontfreda, al...