Santa Agnès de Croanques (Teulís)

Situació

Interior del mur de tramuntana, resseguit per una successió d’arcs formers que semblen haver estat construïts per a suportar una volta de canó.

ECSA - J.L Valls

Aquesta capella, en ruïnes, és a 200 m a ponent del mas Croanques, dins el bosc.

Mapa: IGN-2449. Situació: Lat. 42° 31’ 2,4 N - Long. 2° 37’ 41,4” E.

El mas de Croanques és 1,5 km al sud del poble de Teulís, a mà dreta, venint de Teulís per la N-618.

Història

El lloc de Croanques és esmentat des de l’any 1020, en què Berenguer de Gurb, bisbe d’Elna, restituí en benefici vitalici a Udalgar, arxipreste d’Elna i membre de...