Santa Eulàlia d’Alenyà

L’església parroquial del poble d’Alenyà, topònim conegut des del principi del segle X (Alignanum, 904), depenia del capítol d’Elna, que hi nomenava el curat. La parròquia d’Alenyà és documentada des de l’any 1214. El 1593, el municipi, jutjant que l’edifici havia esdevingut massa petit, manllevà diners per a reconstruir-lo en la seva totalitat, cosa que va comportar la desaparició de l’edifici medieval, substituït per l’església actual.