Santa Magdalena de Bonastre

El lloc de Bonastre és documentat des de l’any 1011. De l’església de Santa Magdalena de Bonastre (Alastre) no se’n fa esment, però, fins a l’any 1270, que apareix en el testament de Ramon de Noguera d’Albinyana. És probable que fos sufragània de Sant Bartomeu de Puigtinyós, esmentada l’any 1214. L’església actual és una construcció d’època barroca.