Santa Maria de Campo

Aquesta església, consagrada l’any 960, fou en un primer moment cap de l’ardiaconat de Benasc, encara que després el centre de l’ardiaconat passà a Benasc. Cap al 1126 Ramon Martí, més endavant ardiaca de Ribagorça, figura com a arxipreste de Campo. El 1295 Sant Vicenç de Roda traspassà l’església de Campo, juntament amb Torrueco, Castellar i Alsamora, al monestir de Sant Victorià d’Assan en canvi del priorat de Santa Maria de Nocelles. Tingué consideració de priorat, del qual acabà depenent l’antic monestir de Sant Pere de Taverna.

L’actual església de Campo és un edifici refet en època barroca, encalat i emblanquinat. Guarda un crismó de tradició romànica, però fora del marc cronològic d’aquesta obra.