Santa Maria de Falset

La primitiva parròquia de Falset fou bastida al costat del castell. És possible que en un segon moment, en ampliar-se en recinte militar, restés englobada al seu interior. En l’actualitat en resten sols minsos vestigis, que corresponen essencialment a l’edifici gòtic que substituí el temple romànic. Aquesta església va ser construïda entre el 1168, moment en què el lloc de Falset encara consta desert, i el 1194, en què ja figura com una de les parròquies de l’arquebisbat de Tarragona citades en la butlla del papa Celestí III. Segons la relació de les dècimes papals dels anys 1278-80, el rector de Falset hi contribuí amb 75 sous i 8 diners el primer any i amb 100 sous el segon, la qual cosa fa suposar que ja havia esdevingut la parròquia amb el major nombre de feligresia de la comarca. Tingué funcions de parròquia fins al segle XVIII, en què es construí una nova església parroquial fora del recinte del castell, a la vila. Les obres de la nova església parroquial es prolongaren entre el 1768 i el 1780 i sembla que es desféu part del castell i del temple antic per tal d’utilitzar els carreus en la construcció de la nova fàbrica.

L’església parroquial de Falset era al final del segle XV de col·lació de l’arquebisbe de Tarragona. En algun moment a partir d’aquesta data el patronatge passà a mans dels senyors de Falset, els comtes de Prades, més tard ducs de Medinaceli, que el retingueren fins al segle XIX. Fou església sufragània de Falset la de Bellmunt del Priorat. (EGJ)

Durant la intervenció arqueològica al castell de Falset de l’any 1985, fruit d’un conveni entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona i dirigida per Lurdes Mazaira, s’obrí una cala a la part interna de l’absis de la parròquia primitiva de Falset, del qual es veia un mur de carreus. L’excavació donà com a resultat l’aparició del nivell d’enderroc de l’església, datat a mitjan segle XVIII, com també d’enterraments, estrats d’anivellament i el nivell fundacional, que no van proporcionar material datable.

La zona de l’absis de l’església es conserva en unes poques filades perquè fou reaprofitada en la construcció de la nova església parroquial al segle XVIII. (MTMA)

El Museu de Falset conserva dues esteles funeràries discoïdals que semblen procedir del cementiri vell, al costat de l’antiga església parroquial, i que podrien ser de datació medieval. Presenten una senzilla decoració en bordura amb creu grega en baix relleu; a l’altra cara d’una d’elles s’ha cisellat una au. (JJMB)