Torre de l’Espanyol

Aquesta torre donà origen i nom al poble. Se’n té referència per primera vegada l’any 1175, en què el rei Alfons el Cast donà a Espanyol de Prades la torre d’Alboçalaz, antic nom de la fortificació. Al principi del segle XIII, abans del 1210, l’indret s’integrà als dominis de la comanda templera d’Ascó. El 1317 passà als hospitalers, que en foren senyors fins al segle XIX. Al poble de la Torre de l’Espanyol no es conserven vestigis de la torre.