Vila fortificada d'Hostalric

Situació

Vila que s’estén allargassada entre l’antic caminal de França i l’espadat de la Tordera.

TAVISA

Aquesta vila és situada al pendent d’un massís basàltic coronat per un turó on és emplaçat el castell vell. Tot plegat formava part d’un mateix sistema defensiu que li permetia dominar pel cantó de migjorn la Tordera, i pel cantó de tramuntana, l’antiga via romana convertida durant l’edat mitjana en el camí ral o la via de comunicació més directa entre Barcelona i Perpinyà.

Mapa: 365M781. Situació: 31TDG701223. (ACC)

Història

Pel nom del lloc i la seva...