Vila i castell de Botarell

La primera referència segura del lloc de Botarell és de l’any 1173, entre les afrontacions del terme d’Alforja. L’any 1184, el lloc de Botarell fou concedit en feu per l’arquebisbe Berenguer de Vilademuls a Berenguer de la Bisbal i la seva muller perquè el poblessin. Segurament en aquest moment es bastí el castell. Des del final del segle XVII foren senyors de Botarell els marquesos de Tamarit. (RMG)

A Botarell, durant l’edat mitjana central es degué organitzar la població, una petita vila closa, al voltant del carrer anomenat precisament de la Closa. Aquest carrer era travessat, a la part alta, pel carrer d’Amunt, que continua en el Carrer Major. A la part baixa de la vila ara hi ha el carrer d’Avall, paral·lel al Carrer Major, potser fet coetàniament al carrer d’Amunt o potser afegit en un segon moment. A l’extrem nord del carrer de la Closa hi havia la pujada del castell, el qual era situat a la part més septentrional de la població, molt possiblement ja fora dels murs perimetrals.

El castell, d’acord amb les restes que se n’han conservat, fet —o refet— en època força moderna, ha estat molt malmès al llarg d’aquest darrer segle.

A part el portal que hi devia haver en aquesta banda del carrer de la Closa, a tocar del castell, segurament n’hi havia un altre a l’extrem meridional. A l’extrem est del Carrer Major, encara hi devia haver un altre portal d’entrada, prop d’on ara veiem els carrers del Raval de Baix i del Raval de Dalt, que neixen al davant de la plaça de l’Església, edifici dedicat a sant Llorenç i fet al segle XVII. Finalment a l’extrem occidental del poble hi ha el carrer de la Sínia, per on probablement devia passar un rec, tal com trobem en altres poblacions d’aquesta regió del Camp de Tarragona (com Montbrió del Camp o Alcover, per exemple). (JBM)