Conjunt monetari de la vil·la dels Munts (Altafulla)

Entre el mes de novembre del 1995 i la tardor del 1996 es dugueren a terme al jaciment de la vil·la dels Munts (Altafulla, Tarragonès) un seguit d’intervencions arqueològiques, a càrrec del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. Els treballs foren dirigits per E. Ramon, F. Tarrats i J.M. Macias. En el decurs d’aquestes excavacions, a la zona central de la vil·la, hom localitzà, a la porta de comunicació entre dues estances, un tresoret. Es van trobar les restes molt malmeses d’un individu adult esteses sobre el paviment existent entre les esmentades estances, en una postura que...