Conjunt monetari del Bovalar (Seròs)

Motius encunyats a l’anvers de les monedes que s’han localitzat al poblat del Bovalar. Els números fan referència a l’any de la troballa i l’ordre de la seva classificació segons el catàleg de la pàgina següent.

M. Ribas i P. de Palol

Les excavacions arqueològiques realitzades a l’hàbitat rural del Bovalar (Seròs, Segrià) han proporcionat la troballa excepcional de vint tremisos d’or visigòtics, distribuïts en estances diferents del poblat. Durant l’excavació de l’àmbit II, situat en l’extrem nord-est exterior a la basílica, es va localitzar un conjunt format per deu tremisos, al...