Art Nouveau en l'objecte escultòric, bibelots i bronzes de saló

El desig de renovació, de modernització o de nova actitud vital que representa el Modernisme es va concretar a sopluig de l’Art Nouveau que es deixava sentir arreu d’Europa; de fet, en certa manera, en va ser una conseqüència. El variat conjunt d’estereotips que aplegava l’estil internacional va traspuar, amb més o menys insistència, en les diverses manifestacions artístiques del període modernista, com l’arquitectura, l’escultura o la pintura, però va ser sobretot en les arts aplicades on es va deixar veure amb més força i on, atesa la recuperació que experimentaren aquestes arts, va...