Heterodòxies i heterodoxos: Monegal i Otero, Smith i Julio Antonio

Abans de començar em sento amb el deure de fer extensives al lector o lectora algunes de les preocupacions que han precedit la redacció d’aquestes notes. Comparteixo l’opinió d’aquells que pensen que els temes els construïm els qui els escrivim. Aquest exercici ens atorga una responsabilitat de la qual si no en som prou conscients podem fer creure que allò que reduïm a quatre paraules i expliquem amb una certa coherència, si més no aquella que ens empeny l’acte mateix de l’escriptura, és així simplement per l’autoritat que ens dóna la signatura.

Doncs bé, des del dia que se’m va encomanar...