L'escultura de col·lecionisme

Sala dels Impressionistes Francesos a la V Exposició Internacional de Belles Arts de Barcelona del 1907.

F.F.

Les exposicions «Casas, Rusiñol i Clarasó» celebrades a la Sala Parés de Barcelona el 1890 i el 1891 van suposar l’inici de la renovació pictòrica catalana. Les estades a París deis dos pintors havien orientat la seva producció cap a una pintura innovadora que en donar-la a conèixer a Catalunya va ser rebutjada en un primer moment per la crítica i el públic de gustos més convencionals. Clarasó, en canvi, tot i que havia compartit amb Rusiñol una llarga estada a París, va...