Breu història de l'univers

Els models cosmològics

Quan parlem de l’univers ens referim a tot allò que existeix. És un tema tan vast que de seguida ens preguntem si té sentit parlar-ne, atribuir-li propietats generals o fins i tot esbossar-ne una història. Però és un problema que ha preocupat filòsofs i científics d’arreu del món al llarg dels segles. Des de sempre, s’han fet moltes preguntes: com és l’univers en conjunt?, va tenir un naixement?, s’acabarà algun dia?

Les idees més antigues de l’univers

Al principi, la idea que es tenia de la totalitat del que existeix era limitada per força, ja que comprenia tot...