El temps

Una definició de la idea de temps

Pocs conceptes apareixen tan sovint en els nostres pensaments i en les converses quotidianes com el de temps. "Faig tard, és massa d’hora, no hi sóc a temps, no tinc temps, em sobra temps..." Quantes vegades hem pensat o dit frases per l’estil? Amb tot, segurament no sabríem què contestar si algú ens preguntés: "Però, en definitiva, què és el temps?" Un antic savi va dir: "Si no em pregunten què és el temps, ho sé, però si m’ho pregunten, no ho sé."

Aquesta frase enginyosa ens permet tenir una idea de la dificultat que amaga aquesta interpel·lació, però per...