El temps

Una definició de la idea de temps

Pocs conceptes apareixen tan sovint en els nostres pensaments i en les converses quotidianes com el de temps. "Faig tard, és massa d’hora, no hi sóc a temps, no tinc temps, em sobra temps..." Quantes vegades hem pensat o dit frases per l’estil? Amb tot, segurament no sabríem què contestar si algú ens preguntés: "Però, en definitiva, què és el temps?" Un antic savi va dir: "Si no em pregunten què és el temps, ho sé, però si m’ho pregunten, no ho sé."

Aquesta frase enginyosa ens permet tenir una idea de la dificultat que amaga aquesta interpel·lació, però...