Com és feta la Terra

Terres emergides i aigües marines

Quan passegem mirem espontàniament el que ens envolta, les cases, els camins que recorrem, els parcs o boscos que travessem... Si som uns observadors més atents, remarcarem les diferents menes de flors o de conreus, les espècies d’arbres i arbusts, l’arquitectura de les edificacions... Però no sempre se’ns ocorre espontàniament de preguntar-nos què tenim sota els peus, és a dir, què hi ha sota la superfície terrestre. Doncs bé, aquest és precisament el tema d’aquest article. No ens ocuparem de la geografia sinó de la geologia i, més en general, del grup de...