Els elements del paisatge terrestre

Una mirada de conjunt

Els elements que donen forma a la superfície terrestre —les muntanyes i els turons, les valls i les planes, els rius, els llacs i les costes marines— són el resultat de l’acció combinada de processos geodinàmics interns (o endògens) i externs (o exògens). Els primers són causats per la mateixa Terra i originats al seu interior, i els segons tenen lloc gràcies a la presència de l’atmosfera, la hidrosfera (és a dir el conjunt de totes les aigües —mars, llacs, rius, pluges— presents a la Terra) i la biosfera (el conjunt de totes les formes de vida animal i vegetal). La...