Els extractes adobants de Brillas, Pagans i Fontana

Brillas, Pagans i Fontana

Aquesta és, estrictament, una empresa química. Però la seva vinculació al sector de la pell és total. I la història d’aquest sector no s’entendria sense recordar el paper fonamental en la modernització de la indústria que representen els extractes adobants.

Era evident per a qualsevol observador de les adoberies tradicionals que el seu punt flac era el llarguíssim període de temps des que la pell arribava a l’establiment fins que aquesta estava ben adobada.

Congrés internacional dels químics del cuir, Torí 1904. Hi participà Albert Fontana (Extr...