La Curtidora Catalana, SA

Els Bonafont, a les Corts de Sarrià

Els Bonafont era una família d’adobers que treballaven les pells a les Corts de Sarrià. Josep Bonafont i Eras figura inscrit com a industrial adobador en començar la dècada dels anys quaranta, amb un despatx a Barcelona, al carrer de Sant Pau, núm. 42.

El 1844, Bonafont i Companyia són presents a l’Exposició Industrial a la Llotja de Barcelona, amb vaquetes, badanes, soles i altres productes, tots enxarolats. El xarol és el seu punt fort.

Secció de ribera de l’adoberia Hugas de Barcelona, en una fotografia de començament de segle.

Ado...