Adobar pells

El mètode tradicional

Adoberia de Joan Vives, a Igualada, en una fotografia de començament de segle.

Interior de l’adoberia de Vicenç Montal i Comelles, a Barcelona, en una fotografia de començament de segle.

El procés d’adobar una pell és conegut des de l’antiguitat. Es tracta del conjunt d’operacions a les quals cal sotmetre la pell per tal de transformar-la en una matèria que, a més de no ésser putrescible, posseeixi el tacte, la resistència i les propietats que necessiten els objectes als quals va destinada: calçat, vestits, marroquineria, corretges, etc.

El...