Bibliografia

1359 – 1518

  • Abadal i de Vinyals, R. d’: Pere el Cerimoniós i la decadència política de Catalunya, Edicions 62, Barcelona 1972
  • Actas de las Cortes Generales de la Corona de Aragón de 1362-1363, recopilades i transcrites per J.M. Pons Guri, Ministerio de Cultura, Subdirección General de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid 1982
  • Ainaud de Lasarte, J.: El Palau de la Generalitat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Barcelona 1988
  • Albert, R. i Gassiot, J.: Parlaments a les Corts Catalanes, col·l. «Els Nostres Clàssics», 19-20, Editorial Barcino, Barcelona 1928
  • Alòs i de Dou, J.M. d’...