Biogeografia dels peixos

L’especial interès biogeogràfic que ofereixen els diferents grups de pisciformes consisteix en la llarga evolució que han sofert des de llur aparició a l’Ordovicià, ara fa uns 500 milions d’anys, com també en la seva àmplia distribució geogràfica, gairebé mundial. Pel que fa als peixos d’aigua dolça, s’hi afegeix la seva limitada capacitat de dispersió, que els condiciona a una distribució força supeditada a les diferències geogràfiques. Els peixos han mostrat una notable aptitud d’adaptació als diversos ambients aquàtics. N’hi ha per totes les mars i oceans de les diferents latituds, des de...