Les adaptacions anatòmiques i fisiològiques dels peixos

Les característiques i les adaptacions antòmiques i fisiològiques

El tegument

La pell

La pell dels peixos és formada per dues capes, l’epidermis i el derma. La primera és constituida per diverses capes cel·lulars, entre 10 i 30; no obstant això, els signàtids, com el cavallet de mar (Hippocampus), presenten una epidermis extremament fina (2 o 3 capes de cèl·lules) i, contràriament, la de l’esturió (Acipenser sturio) pot assolir 3 mm de gruix. La capa exterior de l’epidermis sol ésser formada per cèl·lules esquamoses que constantment són substituïdes per d’altres originades a la zona...