Origen i evolució dels grans grups de peixos: àgnats i pisciformes gnatostomats

Origen i desenvolupament dels peixos al llarg dels temps geològics.

Román Montull, a partir de Walker i altres fonts.

Alguns grups de peixos que actualment no es troben representats amb espècies vivents al nostre país han deixat constància de la seva existència en els sediments antics. És el cas dels holostis (els únics supervivents dels quals són dos gèneres de peixos d’aigua dolça de l’Amèrica del Nord), que es troben àmpliament representats en els materials cretacis de Santa Maria de Meià. El de la fotografia, un exemplar d’uns 10 cm de longitud, és del gènere Coelodus...