L'estratègia biològica dels peixos

La reproducció dels peixos

Potser una de les característiques més notables dels pisciformes és que gaudeixen d’una elevada fecunditat, cosa que es posa de manifest en una massiva producció d’ous i d’embrions. Nogensmenys la fecunditat oscil·la d’uns grups als altres; l’àmbit de variació se situa entre uns quants ous, en el cas de Latimeria, i diversos milions, com s’observa en els teleostis marins, per exemple, el bot (Mola mola). Els peixos ofereixen diferents estratègies reproductives, cadascuna caracteritzada per determinades adaptacions morfològiques, per processos fisiològies, pel...