Les característiques morfològiques dels peixos

El concepte de «peix»

La gran diversitat de peixos que existeix, l’enorme quantitat d’individus que en formen les poblacions, la multitud de diferents tipus biològics i d’adaptacions ecològiques que poden presentar, són qüestions notables i encara força desconegudes. En alguns ambients marins, com ara l’escull coral·lí, viuen moltes espècies d’osteïctis i condrictis: la fotografia, feta a la mar Roja, mostra un aspecte d’aquesta formació tropical, i permet d’observar la presència de representants de les famílies de perciformes que hi són més característiques, com els làbrids i els...