El gripau pintat meridional

Les poblacions de gripau pintat meridional (Discoglossus jeanneae) del País Valencià mostren un disseny molt variable; mentre que alguns exemplars presenten una coloració poc contrastada, altres exhibeixen taques fosques dorsals separades per una línia vertebral més clara.

Vicent Sancho.

El gripau pintat meridional (Discoglossus jeanneae) és un endemisme ibèric que es coneix des de fa relativament poc temps, ja que es va descriure l’any 1986. La seva consideració d’espècie és controvertida, ja que, si bé els estudis genètics basats en el DNA mitocondrial...