Els anèl·lids

El grup dels anèl·lids reuneix animals vermiformes, protòstoms, hiponeures, segmentats i desproveïts d’apèndixs articulats. La segmentació del cos és veritable (metameria), és a dir, el cos de l’animal es compon de parts que contenen òrgans repetits (metàmers), que en certa manera gaudeixen d’indepèndencia anatòmica, però que fisiològicament depenen uns dels altres. En conjunt hom en coneix unes 12 000 espècies, la majoria de les quals fan vida marina, bé que també han colonitzat medis aquàtics continentals i el medi terrestre; hi ha també notables casos d’adaptació al parasitisme. Aquests...