Els anèl·lids poliquets

Característiques generals

El poliquet de la fotografia, una espècie errant, Lepidasthenia elegans, permet d’observar la clara segmentació externa del cos i la distribució de les setes a cada anell, com també la diferenciació del cap, a la part anterior del cos. Aquesta espècie viu principalment a l’interior de les concrecions calcàries dels ambients coral·ligen i el precoral·ligen.

Lluís Dantart

Els poliquets constitueixen el grup més ampli i divers del fílum dels anèl·lids. Es tracta d’animals multisegmentats i proveïts d’unes expansions laterals molt característiques...