Els anèl·lids oligoquets

El conegut cuc de terra (Lumbricus) reuneix les caractéristiques externes més tipiques dels oligoquets.

A. i Jacques Six/Firo-Foto

Hom pot definir la classe dels oligoquets com el grup que reuneix els anèl·lids clitel·lats, proveïts de setes poc nombroses i sense parapodis. Són espècies hermafrodites i de desenvolupament directe. N’hi ha més de 3000, la majoria de vida terrestre i d’aigua dolça; n’hi ha una minoria de marines o de pertanyents als ambients litorals.

Morfologia

El cos dels oligoquets mostra tres regions diferents. En primer lloc, el lòbul cefàlic o lòbul...