Els anèl·lids hirudinis

Els hirudinis són anèl·lids desproveïts de quetes, peculiars per la presència de dues ventoses, una a cada extrem del cos. Interiorment, tenen la cavitat celomàtica reblerta de teixit connectiu i muscular, travessat per canals i llacunes que són un vestigi d’aquella cavitat. Són hermafrodites i es reprodueixen sexualment i per fecundació interna. Comprenen més de 300 espècies, la majoria de les quals (aproximadament un 75%) són d’aigua dolça. Hom creu que aquest és el medi on evolucionaren, i que posteriorment passaren a ocupar el medi terrestre i el marí. La majoria són de règim carnívor.

...