Els deuteromicets

Els conidis són la forma de reproducció més general en els deuteromicets, fongs que es reprodueixen exclusivament per via asexual. El dibuix mostra diferents tipus de conidis, als quals s’aplica una terminologia especialitzada: 1 escolecòspora, una espora estreta i llarga, pluriseptada; 2, 3 ameròspores (espores unicel·lulars, no dividides) globosa i el·lipsoïdal, respectivament; 4 didimòspora, una espora bicel·lular; 5 dictiòspora, espora multicel·lular amb septes transversals i longitudinals; 6 fragmòspora, espora multicel·lular, només amb parets transversals; també és una feòspora...