Els nemertins

Distribució dels nemertins marins i d’aigua dolça identificats fins ara als Països Catalans.

Carto-Tec, original de l’autor.

Els nemertins són metazous molt especialitzats, triblàstics, acelomats, i proveïts de determinades estructures anatòmiques, com l’anus i l’aparell circulatori tancat, que obliguen a considerar-los com un fílum o tipus d’organització independent de la resta dels acelomats. La seva característica especial és la presència de la trompa, formació dorsal tancada en una beina, anomenada rincocel, raó per la qual aquest grup també rep el nom de rincocels. El nom...