Els platihelmints

Morfologia general interna dels platihelmints: A turbel·laris (Procerodes littoralis, al dibuix), B trematodes digenis, C monogenis, D cestodes (Echinoccocus granulosus. al dibuix). Hom hi ha indicat: 1 gangli cerebral, 2 cordó nerviós, 3 faringe, 4 esòfag, 5 intesti, 6 cec intestinal, 7 ovari, 8 glàndules vitel·lines, 9 oviducte, 10 canal vitel·lovaginal, 11 vagina, 12 canal de Laurer, 13 úter, 14 metraterma, 15 ootip, 16 receptacle seminal, 17 testicle, 18 conducte eferent, 19 conducte deferent, 20 vesícula seminal, 21 penis, 22 atri genital, 23 bossa copuladora, 24 boss...