La talaia de Sant Carles

Petita caleta tancada per rocam, a la costa nord-oriental d’Eivissa, prop de cala Mastella.

Ernest Costa

La talaia de Sant Carles (2.1), entre els principals espais naturals de les Pitiüses.

El nord-est d’Eivissa és format per un massís accidentat i alt, la talaia de Sant Carles. És un territori de turons i muntanyoles ben coberts de vegetació forestal (pi blanc, savina, etc.) amb enclavaments de conreus tradicionals. El substrat és calcari, de la sèrie tectònica d’Eivissa: calcàries i calcarenites secundàries. Es tracta d’un dels punts més variats de la geologia...