Ses Feixes d’Eivissa

Portal d’accés a una de les moltes parcel·les irrigades, avui en estat complet d’abandó, del prat de Vila, al costat de la ciutat d’Eivissa.

Ernest Costa

Ses Feixes d’Eivissa (2.2), entre els principals espais naturals de les Pitiüses.

Els ecosistemes mediterranis no modificats per l’home són raríssims. Àdhuc les zones humides, paisatges de dificultosa penetració, coneixen usos i activitats tradicionals que les modifiquen. En el cas de Ses Feixes d’Eivissa aquesta característica és molt accentuada: la penetració humana ha estat completa i definitiva, encara que...